European Rescucitation Council

De Nederlandse Reanimatieraad verspreidt actief de internationaal vastgestelde richtlijnen, waaronder die van de European Rescucitation Council. Deze strekken verder dan enkel reanimatie en bevatten bijvoorbeeld ook het acute coronaire syndroom en de reanimatie onder speciale omstandigheden. Ook onderwijskundige en ethische aspecten van reanimatie komen aan de orde. De European Rescucitation Council is geen certificerende instantie, maar de criteria, eindtermen en richtlijnen die voor de opleidingen van Life Support Walcheren van toepassing zijn, lopen mee in de certificering van de Nederlandse Reanimatieraad.

 

Terug naar Certificeringen >

NIEUWS

Krachtenbundeling Life Support Walcheren - BeCare

We zijn verheugd u te kunnen melden dat Life Support Walcheren met ingang van 1 juli 2016, de krachten heeft gebundeld met BeCare. Hiermee wordt de gezamenlijke positie op het gebied van BHV (bedri Lees verder

Trainingen met Open Inschrijving

Vanaf september organiseren wij op onze locatie Fagotweg 2P in Middelburg traningen met open inschrijving.

We hebben de volgende trainingen gepland:

 

Basis training re Lees verder

 
brand-1 brand-2 brand-3